خصوصیات ظاهری، ریخت شناسی و فنوتیپ اسب کرد

اسب کرد یکی از محبوب ترین نژادهای اسب در میان مالکین و سوارکاران ایرانی می باشد و یکی از زیباترین نژادهای اسب آریایی می باشد که در نقش نگاره ها و تصاویر بسیاری می توان چهره ی زیبای این اسب شگفت انگیز را مشاهده کرد. اما در این مقاله از مجله ی رویال هورس بهRead More

error: سیستم حفاظت از محتوی
X