مروری بر رفتار شناسی رو حیات اسب (روحیات، رفتار، احساسات و…)

آیا نگران تغییرات در رفتار اسب خود هستید؟ اکثریت صاحبان اسب بر این باورند که صاحب اسب او را بهتر از هرکس دیگری می شناسد و برای رفتار او اهمیت زیادی قائل است. بنابراین از واکنش های خود به برخی محرک ها آگاه است. این آگاهی برای حفظ سلامت جسم و روان اسب ضروری استRead More

error: سیستم حفاظت از محتوی
X