وقت گذراندن با اسب

– قبل از خرید اسب باید تجربه زیادی در مورد اسب ها و آگاهی از نگهداری آنها داشته باشید. این باید شامل دانستن سلامت اولیه اسب و کمک های اولیه اسب باشد. – اکثر افرادی که اسب می خرند، قبل از اینکه به مرحله خرید برسند، تجربه اسب سواری و مراقبت از اسب را دارند.Read More

بررسی پرورش اسب در ایران

ابتدا بیایید ببینیم چرا اصلاً اسب ها پرورش داده می شوند. بسیاری از مزارع پرورش اسب مکان هایی برای تفریح، ورزش یا استراحت برای دوستداران اسب هستند. این بدان معنی است که اسب های آنجا روزانه متعلق به افرادی است که حرفه ای هستند و به عنوان یک سرگرمی سوار می شوند. از دیگر دلایلRead More

error: سیستم حفاظت از محتوی
X